Coronavirus – COVID-19

Fertiliteitscentrum

23 maart 2020

Omwille van COVID-19 dienen volgens de richtlijnen van de federale overheid alle niet dringende raadplegingen en behandelingen te worden uitgesteld. Er kunnen dus voorlopig geen fertiliteitsbehandelingen uitgevoerd worden.

We blijven wel steeds bereikbaar voor dringende vragen en voor dringende zorgverlening.

Wij zijn bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur, en op maandag, woensdag en vrijdag eveneens van 13.30 tot 17.00 uur.
  • Via ons mailadres
  • Er worden voorlopig geen bloednames uitgevoerd in de privépraktijk. Zo nodig kunnen deze plaatsvinden in het Centrum voor Medische Analyse, Frankrijklei 67-69, 2000 Antwerpen. Dit is mogelijk van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur.

Van zodra uw fertiliteitsbehandeling weer kan opgestart worden zal u dit vernemen via onze website. U kan ons uw contactgegevens eveneens via e-mail bezorgen zodat wij u zelf kunnen contacteren van zodra heropstart mogelijk is.

We hopen samen met u op een snelle heropstart.

Bedankt voor uw begrip.

consultatiefertiliteit.sa@gza.be
info@fcantwerpen.be