Heropstart klinische activiteiten

Fertiliteitscentrum

4 mei 2020

Nu de Corona epidemie over zijn hoogtepunt is kijken we uit naar de heropstart van onze klinische activiteiten. Dit zal in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid en de richtlijnen van het ziekenhuis.

Op dit ogenblik kunnen opnieuw fertiliteitsbehandelingen worden opgestart volgens de criteria van de BSRM (Belgian Society for Reproductive Medicine) voor patiënten ouder dan 40 jaar en voor specifieke medische indicaties. We hopen zo snel mogelijk zicht te hebben op de meer veralgemeende heropstart en zullen u hiervan op de hoogte houden via onze website en via mail. Indien u hierover vragen heeft kan u ons steeds contacteren.

Alle nodige preventieve maatregelen in kader van Covid-19 zullen gevolgd worden. Wanneer u op raadpleging komt vragen we u rekening te houden met de volgende richtlijnen van de overheid:

  • Kom enkel op het uur van uw afspraak
  • Kom enkel met partner indien noodzakelijk (eerste raadpleging en bij bespreking van resultaten)
  • Kinderen zijn niet toegelaten
  • Bij symptomen van ziekte (koorts > 37,5°C, hoest, keelpijn, reuk- of smaakverlies) of na contact met een Covid-patiënt kan u niet op raadpleging komen
  • Social distancing is van toepassing
  • Draag een mondmasker

We wensen u een goede gezondheid en hopen van harte dat uw behandeling zo snel mogelijk kan opgestart worden.