Tijdelijke verlenging maximale leeftijd voor terugbetaling

Fertiliteitscentrum

2 april 2020

Gezien het uitstel van fertiliteitsbehandelingen door COVID-19 wordt voor de terugbetaling van fertiliteitsbehandelingen de maximale leeftijd tijdelijk verlengd met 6 maanden. Dit wil zeggen dat de terugbetaling die normaal geldig is tot de dag voor de 43e verjaardag nu geldig is tot de dag voor 43 jaar en 6 maanden.

Voor wie is dit van toepassing?

  • Vrouwen die reeds een attest voor goedkeuring van terugbetaling verkregen vóór 14 maart 2020
  • Bij wie de 43e verjaardag valt tussen 14 maart 2020 en 30 september 2020
  • Bij een IVF/ICSI behandeling

of

  • Bij bepaalde hormonale behandelingen in kader van ovulatie-inductie gecombineerd met geplande seksuele betrekkingen of gecombineerd met kunstmatige inseminatie

U kan ons steeds contacteren als u hierover meer informatie wenst.