Behandelingen

Eiceldonatie

Eiceldonatie

Als de wensmoeder om bepaalde redenen geen eigen eicellen kan gebruiken, is een eiceldonor een optie. De eiceldonor staat eicellen af die in het labo bevrucht worden met de zaadcellen van de partner, of van een donor. Het embryo wordt in de baarmoeder van wensouder gebracht. Ook hier hebben wensouders de keuze tussen een gekende of anonieme donor.

Gekende eiceldonatie

Wensouder(s) die hun donor zelf aanbrengen hebben vooraf een gesprek met de fertiliteitspsycholoog, zowel apart als samen met de gekende eiceldonor. De donor ondergaat een uitgebreid onderzoek met inbegrip van een gynaecologische echografie. Via een bloedafname wordt de eierstokreserve gecontroleerd en worden infectieziektes en de meest voorkomende genetische afwijkingen nagekeken.

De donor ondergaat een hormonale stimulatie. Als de arts ziet dat de follikels rijp zijn, wordt de pick-up gepland. Dit gebeurt in het ziekenhuis tijdens een dagopname. Op de dag van de pick-up bezorgt de wensvader het zaadstaal waarmee de eicellen van de donor in het labo worden bevrucht, of de zaadcellen van een donor worden voor de bevruchting ontdooid.

Mogelijk wordt de menstruatiecyclus van de wensmoeder tijdens de stimulatieperiode gemonitord en afgestemd op de menstruatiecyclus van de donor. Zo kan vlak na de pick-up een embryo bij de wensmoeder ingebracht worden, op het juiste moment in haar cyclus. Het is ook mogelijk dat alle embryo’s ingevroren worden, om deze tijdens de natuurlijke menstruatiecyclus in te brengen. Om het beste moment voor terugplaatsing te bepalen, wordt de cyclus van de wensmoeder gemonitord door echografie en bloedafname. Als de wensmoeder geen regelmatige cyclus heeft, kan het baarmoederslijmvlies met medicatie voorbereid worden op een terugplaatsing.

Anonieme eiceldonatie

Wensouders kunnen ook kiezen voor een anonieme eiceldonor via de eicelbank van een centrum waarmee we samenwerken. De arts kan de wensouders inlichten over de wachttijden. Die kunnen lang zijn. Eerst vindt een gesprek plaats met de fertiliteitspsycholoog.

Alle donoren zijn grondig gescreend, zowel fysiek, psychologisch als genetisch. Vanaf het moment dat een donor is toegewezen, verloopt de procedure gelijkaardig aan die van gekende eiceldonatie.

Kruisdonatie

Als de wensouder(s) de wachttijd op een anonieme eiceldonor wil inkorten, kan ze kiezen voor kruisdonatie. Dit betekent dat ze zelf een donor aanbrengt van wie de eicellen gebruikt worden voor een andere wensmoeder. Die laatste brengt op haar beurt een donor voor de ander mee. De donatie zelf gebeurt dan anoniem.

Veelgestelde vragen

Is een pick-up pijnlijk?

Pijn tijdens de pick-up is individueel en verschilt van vrouw tot vrouw, omdat het onder meer afhangt van het aantal follikels en de ligging van de eierstokken. Sommige vrouwen voelen niks, anderen hebben last. Daarom krijgt elke vrouw vooraf een pijnstillend middel. Tijdens en na de pick-up kunnen we via infuus extra pijnstillers toedienen.