Behandelingen

Geplande seksuele betrekkingen (coitus timing)

Bij geplande seksuele betrekkingen wordt het ogenblik van de eisprong gemonitord om zo het meest gunstige moment voor seksuele betrekkingen te bepalen. Dit kan gebeuren in een natuurlijke cyclus of nadat de eisprong werd opgewekt (ovulatie-inductie).

Verloop

Cyclusmonitoring

Natuurlijke cyclus
Bij een natuurlijke cyclus gebruiken we geen hormonale medicatie om een eicel te laten uitrijpen. Het verloop van de menstruatiecyclus wordt gemonitord door echo-onderzoek en bloedafname. Zodra de eicel voldoende is uitgerijpt, kunnen we de eisprong uitlokken door het hormoon hCG onderhuids in te spuiten, tenzij uit de bloedwaarden blijkt dat de natuurlijke eisprong is ingezet. Zo bepalen we het meest gunstige moment voor seksuele betrekkingen.

Gestimuleerde cyclus
Bij een gestimuleerde cyclus stimuleren we de eierstokken met hormonale medicatie in pilvorm of via onderhuidse inspuitingen. De eicel rijpt uit in een follikel. Via echo-onderzoek en bloedafname observeren we hoe de eicel ontwikkelt. Zodra de eicel voldoende is uitgerijpt, lokken we de eisprong uit door het hormoon hCG onderhuids in te spuiten, tenzij uit de bloedwaarden blijkt dat de natuurlijke eisprong is ingezet. Zo bepalen we het meest gunstige moment voor geplande seksuele betrekkingen.

Follow-up

Twee weken na de seksuele betrekkingen voeren we een zwangerschapstest uit.
Als alles in orde is, verwijst de arts door naar de gynaecoloog die de zwangerschap verder opvolgt. Is de zwangerschapstest negatief, dan bespreekt de arts de planning voor verdere behandeling.

Kostenraming en terugbetaling mutualiteit

De kosten voor de behandeling van een ‘coitus timing’ worden grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds in België. Bij de terugbetaling van bepaalde hormonale behandelingen is vooraf de goedkeuring van een adviserend geneesheer van het ziekenfonds nodig. Een gedetailleerde raming van de kosten kan opgevraagd worden bij het secretariaat.

Veelgestelde vragen

Heeft een hormonale behandeling langetermijngevolgen voor mijn gezondheid?

Grote wetenschappelijke studies tonen aan dat vruchtbaarheidsbehandelingen op lange termijn geen verhoogd risico geven op borstkanker of andere kankers of op hart- en vaatziekten.

Zijn er leeftijdsgrenzen voor een fertiliteitsbehandeling?

De leeftijdsgrenzen voor een fertiliteitsbehandeling liggen wettelijk vast. De minimumleeftijd is 18 jaar, de maximumleeftijd hangt af van de behandeling:

 • vóór 48 jaar: IUI, ovulatie-inductie, embryotransfer
 • vóór 46 jaar: eicelaspiratie bij IVF, pick-up bij IVF

Wat kan ik zelf ondernemen om mijn zwangerschapskans te vergroten?

Je levensstijl heeft een duidelijk effect op je vruchtbaarheid en op je zwangerschapskans. Dat geldt voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik bijvoorbeeld, verminderen de slaagkansen van de behandeling.

Roken halveert de slaagkans van een vruchtbaarheidsbehandeling (inseminatie of IVF): het vergroot de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en de kans op een miskraam is twee tot drie keer hoger.

Bij vrouwen die roken is de kans op verminderde vruchtbaarheid 60% groter dan bij vrouwen die niet roken. Roken heeft namelijk een negatieve invloed op de eicelreserve, de uitrijping van eicellen, de hormonale balans, het transport van eicellen en embryo’s en op de innesteling. Bij mannen zien we een slechtere spermakwaliteit.

Ondergewicht en overgewicht bij man of vrouw verlagen de spontane kans op een zwangerschap. Hormonale behandelingen falen vaker bij patiënten met overgewicht. De slaagkans van IVF bij vrouwen met obesitas ligt 20 procent lager. Overgewicht zorgt ook voor risico’s tijdens de zwangerschap, zoals:

 • keizersnede
 • hoge bloeddruk
 • kunstverlossing
 • geboortetrauma
 • aangeboren afwijkingen
 • grotere kans op miskraam
 • zwangerschapsdiabetes
 • zwangerschapsvergiftiging

Matig alcoholgebruik heeft geen negatief effect op de vruchtbaarheid. Tijdens de zwangerschap vermijd je wel best alcohol. Matig gebruik van cafeïne lijkt geen duidelijk negatief effect op de vruchtbaarheid te hebben.

Helpt acupunctuur? De jongste jaren is heel wat onderzoek gedaan naar de effecten van acupunctuur, maar de wetenschappelijke studies spreken elkaar tegen. Globaal zien we dat acupunctuur de slaagkans van een vruchtbaarheidsbehandeling niet verhoogt.

Wordt een griepvaccin aangeraden tijdens de fertiliteitsbehandeling?

Een griepvaccin is aanbevolen bij vrouwen die zwanger willen worden. Wanneer je in een fertiliteitsbehandeling bent, kan je je op elk moment laten vaccineren, maar bij voorkeur vóór de zwangerschap, niet rond het moment van de innesteling. Er is geen gevaar voor de zwangerschap zelf. Indien je zwanger bent en het niet mogelijk is om vaccinatie uit te stellen, dan mag dit ook tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Kom ik door de hormoonbehandelingen sneller in de menopauze terecht?

Nee, een fertiliteitsbehandeling versnelt de menopauze niet. Ook in een natuurlijke cyclus zonder toegevoegde hormonen rijpt er elke maand één eicel tot eisprong. Samen met die rijpe eicel rijpen er nog een aantal eicellen, maar niet volledig. Die onrijpe eicellen gaan automatisch verloren, tenzij we ze gebruiken. In een gestimuleerde cyclus via hormoonbehandeling zijn er ook extra eicellen die wél volledig uitrijpen. Kortom, zowel bij een natuurlijke cyclus als bij een gestimuleerde cyclus gaan er meerdere eicellen verloren. Een hormoonbehandeling versnelt de menopauze dus niet.

Mogen we seksuele betrekkingen hebben voor, tijdens en na de behandeling?

Bij een behandeling met ovulatie-inductie of bij een inseminatiebehandeling raden we aan om twee tot vier dagen vóór de geplande betrekking of voor de dag van inseminatie geen seksueel contact te hebben en niet te masturberen. Dit bevordert de zaadkwaliteit. Bij een IVF-behandeling is onthouding aangeraden voor de dag van de pick-up en tussen pick-up en embryoterugplaatsing. Zo vermijdt u het risico op infectie.

Buiten deze restricties kan het absoluut geen kwaad om seksuele betrekkingen te hebben.

Welk nut heeft foliumzuur?

Foliumzuur is een vitamine B9 die voorkomt in de voeding, vooral in groene groenten. Vitamine B9 is goed voor de ontwikkeling van de baby, omdat het de kans op neuraalbuisdefecten aanzienlijk verlaagt, zoals spina bifida (open ruggetje) of gespleten gehemelte. Daarom is het aangewezen om vitamine B9 als supplement in te nemen vanaf vier weken vóór de zwangerschap tot drie maanden zwangerschap, in combinatie met een gezonde en gevarieerde voeding.

De standaarddosis is 0,4mg per dag. In specifieke gevallen is een verhoogde dosis van 4mg vereist; in dat geval krijg je advies van de gynaecoloog. Foliumzuur is zonder voorschrift verkrijgbaar bij de apotheek.

Voor bijkomend advies, neem je best contact op met de gynaecoloog.

Mag ik sporten tijdens de fertiliteitsbehandeling?

Sporten tijdens de fertiliteitsbehandeling en de zwangerschap kan geen kwaad. Om infecties te voorkomen raden we af om te zwemmen vanaf de dag van pick-up tot en met de embryoterugplaatsing. In die periode vermijd je best ook zware inspanningen.

Hoe hoog is de zwangerschapskans?

De kans op zwangerschap hangt van individuele kenmerken zoals leeftijd, levensstijl, medische voorgeschiedenis, oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid … Ook de fertiliteitsbehandeling speelt een rol: zo is de slaagkans bij IVF groter dan bij inseminatie omdat het beste embryo geselecteerd wordt.

Zwangerschapskans bij:

 • inseminatie: tussen 15 en 20% per cyclus
 • bij IVF: rond 35%

Is het mogelijk om het geslacht van de baby te bepalen?

In België kan je het geslacht van een embryo niet zelf bepalen, tenzij daarmee het risico op een geslachtsgebonden erfelijke aandoening kan worden vermeden.

Wat kost een fertiliteitsbehandeling?

Als u aan de juiste voorwaarden voldoet, worden de meeste onderzoeken en fertiliteitsbehandelingen grotendeels vergoed door uw ziekenfonds.

Behandeling bij inseminaties

 • natuurlijke cyclus: terugbetaling tot net voor je 48ste verjaardag.
 • gestimuleerde cyclus: terugbetaling tot net voor je 48ste verjaardag op voorwaarde dat je de aanvraag indiende voor je 46ste. Voor bepaalde hormoonbehandelingen moet je vooraf de goedkeuring krijgen van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds.

In-vitrofertilisatie (IVF)

Na goedkeuring van de adviserende arts van het ziekenfonds, worden zes pogingen grotendeels terugbetaald tot net voor je 43ste verjaardag. Meer dan zes pogingen of pogingen tot net voor je 46ste verjaardag zijn voor eigen rekening. Na 46 jaar voeren we geen IVF meer uit.

U kunt aan ons secretariaat vragen om een kostenraming op maat te maken. Hebt u een privéverzekering, dan helpt ons secretariaat u graag bij het invullen van de aanvraag.

Mag ik reizen tijdens mijn fertiliteitsbehandeling?

Tijdens de fertiliteitsbehandeling is reizen toegestaan. Wel vermijdt u bij voorkeur risicogebieden, bijvoorbeeld als er infectiegevaar is of als er bepaalde muggensoorten of virussen aanwezig zijn. Bespreek daarom uw reisplannen vooraf met een arts.

Ons secretariaat levert attesten af, zodat u tijdens uw vlucht uw medicatie in uw handbagage kunt meenemen.