Psychosociale begeleiding

Een onvervulde kinderwens en vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen emotioneel en psychosociaal belastend zijn. Daarom kunnen patiënten van het Fertiliteitscentrum Antwerpen een beroep doen op de fertiliteitspsycholoog. Die is verbonden aan de diensten fertiliteit, gynaecologie en moeder-kindzorg van de GZA-ziekenhuizen campus Sint-Augustinus.

De psycholoog begeleidt patiënten en wensouders van bij het begin tot het einde: bij het verkennen van de kinderwens, bij de fertiliteitsbehandeling, tijdens de zwangerschap én na de geboorte.

Individueel en als koppel

Patiënten kunnen individueel en als koppel ondersteund worden. Onzekerheid en angst over het welslagen van de fertiliteitsbehandeling wegen soms op het individueel welzijn, de relatie, de intimiteit en seksualiteit, de werksituatie en op de ruimere psychosociale en familiale context.

Koppels ervaren het fertiliteitsproject vaak verschillend, waardoor communicatieproblemen en andere problemen binnen de relatie kunnen ontstaan. De fertiliteitspsycholoog informeert, adviseert, verbindt, erkent, ondersteunt en bemiddelt.

Groepssessies

Naast persoonlijke begeleiding vinden er maandelijkse groepssessies plaats, zoals de fertiliteitsgroep, de zwangerschapsgroep en de rouwgroep. Tijdens die sessies behandelen we herkenbare thema’s als invloed van medicatie, impact op de partnerrelatie, sociale ondersteuning en werkgerelateerde kwesties. Groepssessies zijn bedoeld om de individuele draagkracht te vergroten, de emotionele gezondheid te versterken en het persoonlijk welzijn te bewaken. Verder delen de deelnemers hun ervaringen rond een fertiliteitstraject of een mislukte poging, rond stress en angst voor en tijdens medische ingrepen, rond rouw en verlies.

Alternatieve opties

Mogelijk hebben fertiliteitspatiënten nood aan steun bij het nemen van alternatieve opties als adoptie, pleegzorg, spermadonatie of eiceldonatie, bewust alleenstaande mama worden, een rustpauze inlassen of de fertiliteitsbehandeling beëindigen.

Jan Devyver is erkend klinisch psycholoog en gezins- en relatietherapeut. Bij erkende psychologen heeft de patiënt recht op terugbetalingen zoals bepaald door het ziekenfonds.