Behandelingen

Preimplantation Genetic Testing

Bij Pre-implantatie Genetische Testing of PGT wordt een embryo gericht getest op een gekende genetische aandoening. PGT wordt gebruikt als een wensouder een ernstige genetische aandoening heeft of als een eerder kindje of een ander familielid de aandoening heeft. Om te vermijden dat het kind de afwijking heeft, wordt enkel een gezond embryo teruggeplaatst.

Verloop van PGT

Bij PGT-behandeling stelt de fertiliteitsarts eerst een dossier op. De arts verwijst de wensouder(s) naar een klinisch geneticus, die mogelijk via bloedafname bijkomend genetisch onderzoek uitvoert. De klinisch geneticus informeert de wensouder(s) over erfelijkheid en over de erfelijke risico’s van de genetische aandoening. Zodra alles is besproken, plant de fertiliteitsarts de voorbereidende onderzoeken in voor een IVF- of ICSI-procedure.

Tot aan de bevruchting doorloopt het koppel de klassieke vruchtbaarheidsbehandeling, namelijk:

 1. Hormonale stimulatie
 2. Pick-up
 3. Bevruchting

Drie tot zes dagen na de bevruchting worden per embryo één of meerdere cellen weggenomen en onderzocht. Deze cellen worden in het genetische labo onderzocht op aanwezigheid van de aandoening. Afhankelijk van de test, kent de wensouder(s) de resultaten twee dagen tot zes weken later. De wachttijd bepaalt ook of er een embryo in dezelfde cyclus of in een cryoclyclus kan worden teruggeplaats. Alleen genetisch geschikte embryo’s worden teruggeplaatst of ingevroren. Aangetaste embryo’s worden vernietigd.

Terugbetaling PGT

Net als bij een klassieke IVF-, ICSI-behandeling krijgt de vrouw die aangesloten is bij een ziekenfonds in België de PGT-behandeling terugbetaald. De biopsie van de embryo’s en de genetische test worden niet terugbetaald en zijn bijgevolg voor eigen rekening. Voor een raming van de kosten, kan contact opgenomen worden met het secretariaat.

Pre-implantatie Genetische Testing voor Aneuploïdieën (PGT-A)

Bij PGT-A worden alle chromosomen geteld uit de cellen die we uit de embryo’s hebben gebiopteerd, dus niet één bepaald gen of chromosoom. PGT-A kan aangeboden worden na meerdere miskramen. Over het nut van PGT-A bestaat in de wetenschappelijke wereld nog controverse. Voorlopig wordt dit enkel aangeboden in studieverband.

Veelgestelde vragen

Is een corona-vaccin aangeraden tijdens de fertiliteitsbehandeling?

Wanneer een vrouw een Covid-19 infectie oploopt tijdens de zwangerschap, is het risico op een ernstig verloop groter. Er is dan een hogere kans op opname op intensieve zorgen, hogere nood aan beademing en er treden vaker zwangerschapscomplicaties op zoals vroeggeboorte.

Daarom is het, indien mogelijk, aanbevolen om u te laten vaccineren vooraleer u zwanger wordt. Bij zwangerschapswens of fertiliteitsbehandeling is het niet nodig om uw vaccinatie uit te stellen. We proberen een inseminatie, eicelaspiratie of embryotransfer te vermijden in de eerste dagen na uw vaccinatie omdat het vaccin enkele dagen koorts kan veroorzaken. Verder houdt de vaccinatie geen risico in op verminderde vruchtbaarheid.

Ook tijdens de zwangerschap is het veilig om u te laten vaccineren. In de Verenigde Staten werden reeds meer dan 20.000 zwangeren gevaccineerd. Hierbij werden geen negatieve bijwerkingen gerapporteerd.

Wat zijn de leeftijdsgrenzen voor een fertiliteitsbehandeling?

De leeftijdsgrenzen voor een fertiliteitsbehandeling liggen wettelijk vast. De minimumleeftijd is 18 jaar, de maximumleeftijd hangt af van de behandeling:

 • vóór 48 jaar: IUI, ovulatie-inductie, embryotransfer
 • vóór 46 jaar: eicelaspiratie bij IVF, pick-up bij IVF

Wat kost een fertiliteitsbehandeling?

Als u aan de juiste voorwaarden voldoet, worden de meeste onderzoeken en fertiliteitsbehandelingen grotendeels vergoed door uw ziekenfonds.

Behandeling bij inseminaties

 • natuurlijke cyclus: terugbetaling tot net voor je 48ste verjaardag.
 • gestimuleerde cyclus: terugbetaling tot net voor je 48ste verjaardag op voorwaarde dat je de aanvraag indiende voor je 46ste. Voor bepaalde hormoonbehandelingen moet je vooraf de goedkeuring krijgen van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds.

In-vitrofertilisatie (IVF)

Na goedkeuring van de adviserende arts van het ziekenfonds, worden zes pogingen grotendeels terugbetaald tot net voor je 43ste verjaardag. Meer dan zes pogingen of pogingen tot net voor je 46ste verjaardag zijn voor eigen rekening. Na 46 jaar voeren we geen IVF meer uit.

U kunt aan ons secretariaat vragen om een kostenraming op maat te maken. Hebt u een privéverzekering, dan helpt ons secretariaat u graag bij het invullen van de aanvraag.

Hoe hoog is de zwangerschapskans?

De kans op zwangerschap hangt af van individuele kenmerken zoals leeftijd, levensstijl, medische voorgeschiedenis, oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid … Ook de fertiliteitsbehandeling speelt een rol: zo is de slaagkans bij IVF groter dan bij inseminatie omdat het beste embryo geselecteerd wordt.

In het Fertiliteitscentrum Antwerpen bedraagt de kans op een levend geboren kind per verse embryotransfer 42% in de referentiegroep (vrouwen jonger dan 36 jaar in de 1ste of 2de cyclus). Het gemiddelde voor alle Belgische fertiliteitscentra ligt op 31% (Belrap, 2019).

De zwangerschapskans bij inseminaties bedraagt gemiddeld 15 tot 20% per cyclus.

 

Wat kan ik zelf ondernemen om mijn zwangerschapskans te vergroten?

Je levensstijl heeft een duidelijk effect op je vruchtbaarheid en op je zwangerschapskans. Dat geldt voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik bijvoorbeeld, verminderen de slaagkansen van de behandeling.

Roken halveert de slaagkans van een vruchtbaarheidsbehandeling (inseminatie of IVF): het vergroot de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en de kans op een miskraam is twee tot drie keer hoger.

Bij vrouwen die roken is de kans op verminderde vruchtbaarheid 60% groter dan bij vrouwen die niet roken. Roken heeft namelijk een negatieve invloed op de eicelreserve, de uitrijping van eicellen, de hormonale balans, het transport van eicellen en embryo’s en op de innesteling. Bij mannen zien we een slechtere spermakwaliteit.

Ondergewicht en overgewicht bij man of vrouw verlagen de spontane kans op een zwangerschap. Hormonale behandelingen falen vaker bij patiënten met overgewicht. De slaagkans van IVF bij vrouwen met obesitas ligt 20 procent lager. Overgewicht zorgt ook voor risico’s tijdens de zwangerschap, zoals:

 • keizersnede
 • hoge bloeddruk
 • kunstverlossing
 • geboortetrauma
 • aangeboren afwijkingen
 • grotere kans op miskraam
 • zwangerschapsdiabetes
 • zwangerschapsvergiftiging

Matig alcoholgebruik heeft geen negatief effect op de vruchtbaarheid. Tijdens de zwangerschap vermijd je wel best alcohol. Matig gebruik van cafeïne lijkt geen duidelijk negatief effect op de vruchtbaarheid te hebben.

Helpt acupunctuur? De jongste jaren is heel wat onderzoek gedaan naar de effecten van acupunctuur, maar de wetenschappelijke studies spreken elkaar tegen. Globaal zien we dat acupunctuur de slaagkans van een vruchtbaarheidsbehandeling niet verhoogt.

Welk nut heeft foliumzuur?

Foliumzuur is een vitamine B9 die voorkomt in de voeding, vooral in groene groenten. Vitamine B9 is goed voor de ontwikkeling van de baby, omdat het de kans op neuraalbuisdefecten aanzienlijk verlaagt, zoals spina bifida (open ruggetje) of gespleten gehemelte. Daarom is het aangewezen om vitamine B9 als supplement in te nemen vanaf vier weken vóór de zwangerschap tot drie maanden zwangerschap, in combinatie met een gezonde en gevarieerde voeding.

De standaarddosis is 0,4mg per dag. In specifieke gevallen is een verhoogde dosis van 4mg vereist; in dat geval krijg je advies van de gynaecoloog. Foliumzuur is zonder voorschrift verkrijgbaar bij de apotheek.

Voor bijkomend advies, neem je best contact op met de gynaecoloog.

Wordt een griepvaccin aangeraden tijdens de fertiliteitsbehandeling?

Een griepvaccin is aanbevolen bij vrouwen die zwanger willen worden. Wanneer je in een fertiliteitsbehandeling bent, kan je je op elk moment laten vaccineren, maar bij voorkeur vóór de zwangerschap, niet rond het moment van de innesteling. Er is geen gevaar voor de zwangerschap zelf. Indien je zwanger bent en het niet mogelijk is om vaccinatie uit te stellen, dan mag dit ook tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Mag ik sporten tijdens de fertiliteitsbehandeling?

U mag sporten tijdens de fertiliteitsbehandeling en de zwangerschap. Om infecties te voorkomen raden we af om te zwemmen vanaf de dag van pick-up tot en met de embryoterugplaatsing. In die periode vermijd je best ook zware inspanningen.

Mag ik reizen tijdens mijn fertiliteitsbehandeling?

Tijdens de fertiliteitsbehandeling is reizen toegestaan. Wel vermijdt u bij voorkeur risicogebieden, bijvoorbeeld als er infectiegevaar is of als er bepaalde muggensoorten of virussen aanwezig zijn. Bespreek daarom uw reisplannen vooraf met een arts.

Ons secretariaat levert attesten af, zodat u tijdens uw vlucht uw medicatie in uw handbagage kunt meenemen.

Heeft een hormonale behandeling langetermijngevolgen voor mijn gezondheid?

Grote wetenschappelijke studies tonen aan dat vruchtbaarheidsbehandelingen op lange termijn geen verhoogd risico geven op borstkanker of andere kankers of op hart- en vaatziekten.

Kom ik door de hormoonbehandelingen sneller in de menopauze terecht?

Nee, een fertiliteitsbehandeling versnelt de menopauze niet. Ook in een natuurlijke cyclus zonder toegevoegde hormonen rijpt er elke maand één eicel tot eisprong. Samen met die rijpe eicel rijpen er nog een aantal eicellen, maar niet volledig. Die onrijpe eicellen gaan automatisch verloren, tenzij we ze gebruiken. In een gestimuleerde cyclus via hormoonbehandeling zijn er ook extra eicellen die wél volledig uitrijpen. Kortom, zowel bij een natuurlijke cyclus als bij een gestimuleerde cyclus gaan er meerdere eicellen verloren. Een hormoonbehandeling versnelt de menopauze dus niet.

Mogen we seksuele betrekkingen hebben voor, tijdens en na de behandeling?

Bij een behandeling met ovulatie-inductie of bij een inseminatiebehandeling raden we aan om twee tot vier dagen vóór de geplande betrekking of voor de dag van inseminatie geen seksueel contact te hebben en niet te masturberen. Dit bevordert de zaadkwaliteit. Bij een IVF-behandeling is onthouding aangeraden voor de dag van de pick-up en tussen pick-up en embryoterugplaatsing. Zo vermijdt u het risico op infectie.

Buiten deze restricties kan het absoluut geen kwaad om seksuele betrekkingen te hebben.

Is een pick-up pijnlijk?

Pijn tijdens de pick-up is individueel en verschilt van vrouw tot vrouw, omdat het onder meer afhangt van het aantal follikels en de ligging van de eierstokken. Sommige vrouwen voelen niks, anderen hebben last. Daarom krijgt elke vrouw vooraf een pijnstillend middel. Tijdens en na de pick-up kunnen we via infuus extra pijnstillers toedienen.

Hoeveel embryo’s laat ik terugplaatsen?

Het maximum aantal embryo’s dat we kunnen terugplaatsen is wettelijk bepaald om het aantal meerlingzwangerschappen zo laag mogelijk te houden. Bij een meerlingzwangerschap neemt het risico op miskraam, vroeggeboorte of te laag geboortegewicht immers toe.

Hoeveel embryo’s worden teruggeplaatst bespreekt u met onze fertiliteitsarts. Naast de wettelijke bepalingen houdt de arts ook rekening met uw wensen en uw medische voorgeschiedenis.

IVF-ISCI met verse embryo’s t.e.m. 35 jaar:

 • 1ste cyclus: max. 1 embryo
 • 2de cyclus: max. 1 embryo
 • vanaf 3de cyclus: max. 2 embryo’s

IVF-ISCI met verse embryo’s vanaf 36 jaar t.e.m. 39 jaar:

 • 1ste cyclus: max. 1 embryo
 • 2de cyclus: max. 2 embryo’s
 • vanaf 3de cyclus: max. 3 embryo’s

IVF-ISCI met verse embryo’s vanaf 40 jaar t.e.m. 47 jaar:

 • 1ste cyclus: geen maximum
 • 2de cyclus: geen maximum
 • vanaf 3de cyclus: geen maximum

Terugplaatsen van ontdooide embryo’s t.e.m. 47 jaar:

 • max. 2 embryo’s

Is het mogelijk om het geslacht van de baby te bepalen?

In België kan je het geslacht van een embryo niet zelf bepalen, tenzij daarmee het risico op een geslachtsgebonden erfelijke aandoening kan worden vermeden.

Vermindert de kwaliteit van een embryo wanneer dit ingevroren wordt?

Dankzij de nieuwe vriestechnieken overleeft ongeveer 95% van de ingevroren embryo’s na ontdooiing. De zwangerschapskansen met een ingevroren embryo zijn dezelfde als die met een embryo in een ‘verse cyclus’