Psychosociale begeleiding

Een onvervulde kinderwens en vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen emotioneel en psychosociaal belastend zijn. Daarom kunnen patiënten van het Fertiliteitscentrum Antwerpen een beroep doen op de fertiliteitspsycholoog. Die is verbonden aan de diensten fertiliteit, gynaecologie en moeder-kindzorg van de GZA-ziekenhuizen campus Sint-Augustinus.

Fertiliteitsproblemen zorgen voor extra stress, wat de vruchtbaarheid nog meer kan afremmen. Daarom leer je best goed om te gaan met stress, zowel voor, tijdens als na de fertiliteitsbehandeling. Om te veel spanning te vermijden, kan je deelnemen aan de relaxatiesessies van de dienst Fysische Geneeskunde.