Onderzoeken en behandelingen tijdens Covid-19 pandemie

Fertiliteitscentrum

6 maart 2022

In overeenstemming met de richtlijnen van de BSRM (Belgian Society for Reproductive Medicine), mogen alle vruchtbaarheidsonderzoeken en -behandelingen doorgaan, onafhankelijk van de leeftijd van de patiënt.

Om mekaar te beschermen, worden nog steeds enkele preventieve maatregelen in het kader van Covid-19 gevolgd. Wanneer u op raadpleging komt vragen we u rekening te houden met de volgende richtlijnen:

  • Kom enkel op het uur van uw afspraak
  • Bij symptomen van ziekte (koorts > 37,5°C, hoest, kortademigheid, keelpijn, reuk- of smaakverlies) of na hoog-risico contact met een Covid-patiënt kan u niet op raadpleging komen
  • Ontsmet uw handen
  • Draag een mondmasker
  • Probeer 1,5 meter afstand te houden van andere patiënten
  • Kinderen zijn niet toegelaten

We wensen u een goede gezondheid en veel succes bij de (her-)start van uw onderzoeken en/of behandeling.