Covid-19 vaccinatie tijdens uw fertiliteitsbehandeling

Fertiliteitscentrum

2 maart 2021

Wanneer een vrouw een Covid-19 infectie oploopt tijdens de zwangerschap, is het risico op een ernstig verloop groter. Er is dan een hogere kans op opname op intensieve zorgen, hogere nood aan beademing en er treden vaker zwangerschapscomplicaties op zoals vroeggeboorte en doodgeboorte.

Daarom is het aanbevolen om u te laten vaccineren vooraleer u zwanger wordt indien mogelijk. Bij zwangerschapswens of fertiliteitsbehandeling is het niet nodig om uw vaccinatie uit te stellen. We proberen een inseminatie, eicelaspiratie of embryotransfer te vermijden in de eerste dagen na uw vaccinatie omdat het vaccin enkele dagen koorts kan veroorzaken. Verder houdt de vaccinatie geen risico in op verminderde vruchtbaarheid.

Ook tijdens de zwangerschap is het veilig om u te laten vaccineren. Er werden reeds enkele honderdduizenden zwangere vrouwen gevaccineerd. Hierbij werden geen negatieve bijwerkingen gerapporteerd met betrekking tot de zwangerschap.